خدمات

خدمات ما

 • تولیـد کاتالیست NPK T-1253 مصـرفی در واحــد 1-بوتن با ظرفیت تولید 200 تن در سال
 • تأمین و توسعه کاتالیست ها و افزودنی های مــورد استفـاده در واحـدهای پتروشیمی ایران به ویژه واحدهای پلی اتیلــن و پلی پروپیلن
 • تأمین افزودنی های صنایع مستربچ و کامپاند از معتبرترین تولید کنندگان
 • اتالیست معادل آن در واحدهای پتروشیمی ایران
 • تحقیقات جهت بهبود کیفیت محصولات
 • شناسایی صاحبان دانش فنی به منظور فروش محصـولات و تجاری سازی تکنولوژی
 • انتقــال دانش فنی تولید پلی اتیلن سنگین، کومونومر و پراکسید از کشورهای خارجی
 • ارائه خدمات مهندسی، پيمـان كـاري و مشــاوره‌اي در زمینـه مهندسی پایه، تفضیلی خــرید ماشین آلات صنــایع نفت، گاز و پتروشیمی و نصب و راه اندازی
 • فعالیت بازرگانی در زمینه خريد و فروش مواد پیشرفته، مواد ساختمانی، شیمیایی، نانو مواد فروآلیاژ و بیلت و مبادرت به امر صـادرات و واردات و فعاليت در این صنعت
 • تأمین، نصب و اجـرا تجهیـزات ضدزلزلـه و ضد حـریق در صنعت ساختمانی
  سبد خرید