4،2-دی ترت بوتیل فنول

 

مشخصات

4،2-دی ترت بوتیل فنول یک ترکیب معطرمشتق از فنل با دو گروه ترت بوتیل است.

ماده ای جامد، قابل اشتعال، اشتعال پذیر، بلورین، سفید تا زرد با بوی فنل مانند است که عملاً در آب نامحلول است.

 

کاربرد

  • در تحقیقات (به عنوان مثال برای مطالعه واکنش آلکیلاسیون با الکل سینامیل)
  • به عنوان واسطه در تولید سایر ترکیبات شیمیایی