گاما آلومینا

 

مشخصات

اکسید آلومینیوم گاما یک پودر سفید و ماسه مانند با قابلیت حرکت خوب در محلول های اسیدی و قلیایی و جذب قوی آب در هوا و اندازه ذرات متوسط است.

 

کاربرد

  • ماده اولیه برای تولید قارچ کش های جدید
  • استفاده در تولید داروها
  • مواد پرکننده فعال در تولید رنگ
  • استفاده به عنوان کاتالیست