مولکولارسیو 3A

 

مشخصات

مولکولارسیو A3 چند منظوره، بسیار متخلخل، با ظرفیت بالا، آلومینا-سیلیکات فلز قلیایی کروی شکل است. شکل پتاسیمی از ساختار کریستالی نوع A با قطر منافذ تقریباً Å3 است. باز شدن منفذ 3 آنگسترومی اجازه می دهد تا رطوبت جذب شود، اما هیدروکربن های اشباع نشده و الکلهای بسیار قطبی مانند متانول و اتانول را حذف نمیکند. همچنین از کارایی و دوام انتقال جرم بالایی برخوردار است.

 

کاربرد

  • خشک کردن الکلهای بسیار قطبی مانند اتانول و متانول
  • خشک کردن هیدروکربنهای اشباع نشده (اتیلن ، پروپیلن ، بوتادین)
  • آبگیری استاتیک گاز و آبگیری استاتیک واحدهای شیشه ای عایق بندی شده با هوا
  • خشک کردن گاز طبیعی