کاتالیست کروم

 

مشخصات

کاتالیزور کروم مورد استفاده در فرآیند پلیمریزاسیون شامل کرومیوم (IV) تری اکسید است که از نظر شیمیایی روی ژل سیلیکا ثابت شده است. کاتالیزورهای کروم می توانند در فاز گازی یا آبی استفاده شوند و قادر به تولید هموپلیمرهای اتیلن و همچنین کوپلیمرهای اتیلن و آلفا الفین ها هستند.

 

کاربرد

  • تولید پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE)
  • قالب گیری ضربه، اکستروژن لوله و فیلم (زیرا رزین های تولید شده با کاتالیزورهای کروم توزیع وزن مولکولی متوسط تا وسیعی را نشان می دهند)

 

 

نام گرید
مناسب برای پلی اتیلن