خدمات

 

 • تولیـد کاتالیست NPK T-1253 مصـرفی در واحــد 1-بوتن با ظرفیت تولید 200 تن در سال

 • تولید محصولات دانش محور با فن آوری نوین

 • تأمین و توسعه کاتالیست ها و افزودنی های مــورد استفـاده در واحـدهای پتروشیمی ایران به ویژه واحدهای پلی اتیلــن و پلی پروپیلن

 • تأمین افزودنی های صنایع مستربچ، کامپاند، کاشی، سرامیک، چسب و رزین از معتبرترین تولید کنندگان

 • جایگزین کردن کاتالیست های تحت لیسانس با کاتالیست معادل آن در واحدهای پتروشیمی ایران

 • تحقیقات جهت بهبود کیفیت محصولات

 • شناسایی صاحبان دانش فنی به منظور فروش محصـولات و تجاری سازی تکنولوژی

 • انتقــال دانش فنی تولید پلی اتیلن سنگین، کومونومر و پراکسید از کشورهای خارجی

 • ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه مهندسی خرید و نصب (EPC)

 • بازرگانی تخصصی در زمینه تامین مواد شیمیایی، تجهیزات، مواد ساختمانی، نانو مواد، فروآلیاژ، فلزات و مبادرت به امر صادرات و واردات

 • تحقیقات کاربردی، توسعه ای با هدف تجاری سازی یافته های پژوهشی و انجام عملیات میدانی

 • تأمین، نصب و اجـرا تجهیـزات ضدزلزلـه و ضد حـریق در صنعت ساختمانی