مونو-2-اتیل هگزیل آمین

 

مشخصات

2-اتیل هگزیل آمین (2-EHA)، یک مونو آلکیلامین C8 اولیه با زنجیره ی کربنی منشعب، یک واسطه برای بسیاری از کاربردها است.

مواد اولیه 2-EHA  2-اتیل هگزانول، یک الکل اکسو بر اساس پروپن است.

 

کاربرد

  • تولید نشانگرهای سوخت و افزودنی های سوخت
  • قارچ کش ها و شوینده ها
  • مواد افزودنی روکش و رنگ
  • داروها و مواد شیمیایی