مولکولارسیو 13X

 

مشخصات

مولکولارسیوها زئولیت های مصنوعی دارای منافذ مشخص و حفره های یکنواخت هستند. دارای ساختارهای سه بعدی دی اکسید سیلیکون (SiO2) و اکسید آلومینیوم (AlO4) است که به صورت داخلی به هم متصل میباشند. مولکولارسیو 13X فرم سدیم کریستال نوع X است که اندازه منافذ بزرگتری نسبت به سایر انواع کریستالی A (3A, 4A, 5A) دارد و قطر منافذ آن A° (1 nm) 10 است که مولکولهایی با قطر حفره جنبشی کمتر از 10 آنگستروم را جذب می کند و آنهایی که بزرگتر هستند را حذف می کند.

 

کاربرد

  • جذب آب و رطوبت گازهای طبیعی صنعتی از جمله CO2 ، H2S ، O2 ، H2 ، NH3
  • حذف مرکاپتان
  • حمل کاتالیزور
  • سیستم های کمپرسور هوا
  • تصفیه حلال (مایع)
  • خشک کردن هیدروژن سولفوره
  • جداسازی دی اکسید کربن، اکسیژن و آب از هوا