پروپیون‌ آلدهید

 

مشخصات

پروپیون آلدهید یا پروپانال ترکیب آلی با فرمول CH3CH2CHO، یک آلدئید 3 کربنی است. مایع بی رنگ و قابل اشتعال با بوی کمی میوه ای است و در مقیاس بزرگ صنعتی تولید می شود.

پروپیون آلدهید باید فقط به عنوان یک ماده شیمیایی واسطه استفاده شود. در واکنشهای آلدئیدهایی با وزن مولکولی پایین استفاده میشود زیرا به دلیل گروه کربونیل پایانی، بسیار واکنش پذیر هستند. آلودگی یا قرار گرفتن در معرض دمای بالا ممکن است باعث پلیمریزاسیون خطرناک شود.

در صورت تماس با اکسیژن، پروپیون آلدهید به آسانی اکسیده می شود و بنابراین باید در زیر گازهای بی اثر ذخیره شود.

 

کاربرد

  • واسطه برای صنایع شیمیایی
  • برای تولید داروها
  • آفت کش ها
  • عطرها
  • پلاستیک ها