مستربچ افزایش MFI

 

عملکرد مستربچ افزایش شاخص جریان مذاب 

مستربچ اصلاح کننده ویسکوزیته مذاب برای افزایش سیالیت پلی پروپیلن و در عین حال برای کاهش توزیع وزن مولکولی استفاده می شود. تهیه و استفاده از یک مستربچ پراکسید با غلظت کم بی خطر است و به راحتی قابل کنترل و حمل میباشد.

حاوی 10% پراکساید

 

کاربرد

·         الیاف اسپان باند و ملت بلونImage removed.

  • فیلتر آب و هوای جاذب روغن
  •  پوشک

·         انواع مختلفی از ساخت با تکنولوژی قالبگیری

·         بازیافت PP

·         آغازگر رادیکالی پیوند مالئیک انیدرید بر روی پلیمر

 

 

نام گرید
Polytechs VMPP10X