مستربچ افزایش MFI

 

عملکرد مستربچ افزایش شاخص جریان مذاب 

مستربچ اصلاح کننده ویسکوزیته مذاب برای افزایش سیالیت پلی پروپیلن و در عین حال برای کاهش توزیع وزن مولکولی استفاده می شود. تهیه و استفاده از یک مستربچ پراکسید با غلظت کم بی خطر است و به راحتی قابل کنترل و حمل میباشد.

حاوی 5% پراکساید

 

 

 کاربردImage removed.

·         الیاف اسپان باند و ملت بلون

  •  فیلتر آب و هوای جاذب روغن 
  • پوشک

·         انواع مختلفی از ساخت با تکنولوژی قالبگیری

·         بازیافت PP

·         آغازگر رادیکالی پیوند مالئیک انیدرید بر روی پلیمر  

 

 

نام گرید
Polytechs VMPP5X