نوشته شده توسط admin در تاریخ چ, 03/05/1400 - 15:31

تفاهم نامه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و شرکت نانو پویش کیمیا در راستای تکمیل و تقویت زنجیره ارزش دانش تا تولید ثروت

شرکت نانو پویش کیمیا ازاعضای فعال انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن روز یکشنبه مورخ 11/03/99 طی تفاهمی 3 ساله، با پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران همکاری خود را آغاز نمود.
اين تفاهم نامه در راستای هم افزایی امكانات، استعدادها و توانمندی های علمی و تخصصی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و شرکت نانو پویش کیمیا برای همکاری در حوزه تحقيقات كاربردی و توسعه فناوری و تجاری سازی دانش فنی و یافته های پژوهشی در زمینه های شیمی و مهندسی شيمی منعقد و مبادله شده است.