کاتالیست متالوسن

 

مشخصات

متالوسن و دیگر کمپلکس های فلزی فعال شده توسط متیل آلومینوکسان کاتالیزورهای بسیار فعالی برای پلیمریزاسیون الفین ها، دی الفین ها و استایرن هستند که حدود 25 سال پیش در دانشگاه هامبورگ کشف شد. این سیستم های کاتالیزور فقط یک نوع مرکز فلزی فعال (کاتالیزورهای تک سایت) دارند و امکان سنتز پلیمرها با ساختار ریز و همچنین کوپلیمرهای جدید با خواص برتر مانند شفافیت فیلم، استحکام کششی را فراهم می کنند.

 

کاربرد

پلیمریزاسیون الفین ها، دی الفین ها و استایرن

 

 

نام گرید
مناسب برای پلی پروپیلن