کاتالیست روپک

 

مشخصات

(استیل استاتاتو) کربونیل (تری فنیل فسفان) رودیوم (I)

ROPAC یک ترکیب بلوری پایدار است که عمدتا به عنوان کاتالیزور همگن در واکنشهای هیدروفرمیلاسیون استفاده می شود.

 

کاربرد

  • سنتز محصولات جانبی صنعتی (ایزوبوتیرالدهید و n-بوتانال) با هیدروفرمیلاسیون پروپن

 

 

نام گرید
Umicore ROPAC