افزودنی لیز کننده

 

عملکرد افزودنی لیز کننده

اولئامید دارای منشا گیاهی است. به عنوان یک عامل لیز کننده و ضد چسبندگی عمل می کند. به سطح پلیمر مهاجرت کرده و یک لایه روان کننده نازک تشکیل می دهد.

 

کاربردها

 • چسب و درزگیرلیز کننده
 • تولید فیلم
 • جوهرها

 

مزایا:

 • لیز کنندگی بالا
 • غیر سمی
 • فراریت کم
 • آزاد کننده قالب
 • مقاومت در برابر خراش
 • بهبود پراکندگی مواد پرکننده
 • پایداری عالی در برابر گرما / اکسیداسیون
 • جلوگیری از چسبیدن گرانولها یا فیلمهای چسبنده به هم

 

 

نام گرید
Oleamide