افزودنی ضد چکه پایه تفلون

 

عملکرد افزودنی ضد چکه

عامل ضد چکه PTFE عمدتاً در مواد پلاستیکی استفاده می شود که نیاز به درجه بازدارنده شعله تا V0 دارند. می تواند از ریزش ذوب جلوگیری کند و عملکرد بازدارنده شعله را بهبود بخشد. می تواند الزامات استاندارد UL V-0 را هنگام کاهش مقدار بازدارنده شعله برآورده کند، هزینه ها را کاهش دهد و رقابت محصول را افزایش دهد.

 

کاربردها

برای بسیاری از انواع فرمول کامپاند ترموپلاستیک، از جمله PBT، ABS، PC، PC/ABS، HIPS، PA  و آلیاژها اعمال می شود.

 

Image removed.کامپاند برای:

  • محفظه تلویزیون و کامپیوتر
  • قطعات الکتریکی
  • فضای داخلی خودرو
  •  کالاهای مصرفی

 

نام گرید
Lanpoly FD3150