کاتالیست زیگلرناتا
  مشخصات کاتالیزور زیگلر-ناتا نوعی کاتالیزور است که از مخلوطی از ترکیبات شیمیایی ساخته می شود و عمدتا در سنتز پلیمرهای متعلق به 1 آلکن ها مانند آلفا الفین ها که هیدروکربن های حاوی پیوند مضاعف کربن-کربن دارند، استفاده می شود. معمولاً کاتالیزورهای زیگلر برای تبدیل اتیلن بر پایه تیتانیوم و کاتالیزورهای زیگلر-ناتا برای تبدیل پروپیلن هستند.   کاربرد تولید پلی پروپیلن با چگالی بالا و کم تولید پلی الفین های ترموپلاستیک، پلی بوتیلن، پلی پروپیلن بلوری و نانو کامپوزیتها حاوی نانو لوله های کربنی    
نام گرید
مناسب برای پلی پروپیلن