افزودنی بازدارنده شعله پایه

 

عملکرد افزودنی بازدارنده شعله

بازدارنده های شعله (FR) ترکیبات شیمیایی هستند که با هدف مهار/ به تاخیر انداختن اشتعال/ سوختن به پلاستیک اضافه می شوند. افزودنی بازدارنده شعله پایه پلی کربنات، نوعی پودر سفید است که مخصوص رزین های پلی کربنات میباشد. جزء اصلی آن مشتقات آلی فلوئور بدون عناصر برم و کلر است.

مقدار مصرف: %0.5-0.1

 

کاربردها

  • فیلم و ورق پلی کربناتImage removed.
  • قطعات تزریقی پلی کربنات
  • چراغ
  • اتصالات الکتریکی پلی کربنات
  • مواد اصلاح شده پلی کربنات
  • کامپاند پلی کربنات

 

مزایا

  • ایمنی محیطی، بدون حضور Br ,Cl ,P
  • راندمان بالا با اضافه کردن مقادیر کم  ppm1000-600
  • حداقل تاثیر بر روی خواص فیزیکی و نوری رزین
  • مقاومت حرارتی عالی

 

 

نام گرید
Lanpoly FR1200