نام محصول مرتب‌سازی نزولی نام گرید مشخصات فنی کاتالوگ
آنتی اکسیدان 225 دانلود مشخصات فنی
افزودنی بازدارنده شعله پایه پلی کربنات (PC) Lanpoly FR1100 دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
افزودنی بازدارنده شعله پایه پلی کربنات (PC) Lanpoly FR1200 دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
افزودنی ضد چکه پایه تفلون (PTFE) Lanpoly FD3150 دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
افزودنی ضد چکه پایه تفلون (PTFE) Lanpoly FD3250 دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
افزودنی لیز کننده (اروکامید) Erucamide ER دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
افزودنی لیز کننده (اولئامید) Oleamide دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
ترموپلاستیک الاستومر (TPE-O) Vistamaxx 6202 دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
تیتانیوم دی اکسید (TiO2) Lomon R-996 دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
مستربچ افزایش شاخص جریان مذاب (MFI) Polytechs VMPP10X دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
مستربچ افزایش شاخص جریان مذاب (MFI) Polytechs VMPP5X دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
مستربچ کلینگ (چسب استرچ) Polytechs PW 60 دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
مستربچ کلینگ (چسب استرچ) Polytechs PW 52 دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
مستربچ کلینگ (چسب استرچ) Polytechs PW 70 دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
پودر کمک فرایند پلیمری (PPA) Lanpoly 2200 دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
کامپاند تمیز کننده اکسترودر Polytechs Clean HDPE دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
کامپاند تمیز کننده اکسترودر Polytechs Clean LDPE دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
کامپاند تمیز کننده اکسترودر Polytechs Clean PP دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
کامپاند تمیز کننده اکسترودر Polytechs Clean HP دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
کامپاند تمیز کننده اکسترودر Polytechs Clean VHT دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ