نام محصول مرتب‌سازی نزولی مشخصات فنی کاتالوگ
آنتی اکسیدان 225 دانلود مشخصات فنی
افزودنی بازدارنده شعله پایه پلی کربنات (PC) دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
افزودنی بازدارنده شعله پایه پلی کربنات (PC) دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
افزودنی ضد چکه پایه تفلون (PTFE) دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
افزودنی ضد چکه پایه تفلون (PTFE) دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
افزودنی لیز کننده (اروکامید) دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
افزودنی لیز کننده (اولئامید) دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
ترموپلاستیک الاستومر (TPE-O) دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
تیتانیوم دی اکسید (TiO2) دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
مستربچ افزایش شاخص جریان مذاب (MFI) دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
مستربچ افزایش شاخص جریان مذاب (MFI) دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
مستربچ کلینگ (چسب استرچ) دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
مستربچ کلینگ (چسب استرچ) دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
مستربچ کلینگ (چسب استرچ) دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
پودر کمک فرایند پلیمری (PPA) دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
کامپاند تمیز کننده اکسترودر دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
کامپاند تمیز کننده اکسترودر دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
کامپاند تمیز کننده اکسترودر دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
کامپاند تمیز کننده اکسترودر دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
کامپاند تمیز کننده اکسترودر دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ